Priprava vode

Postopki za pripravo tehnoloških, industrijskih in pitnih vod so kombinacija fizikalno kemijskih postopkov, s katerimi vodo iz vodovoda, zajetja, reke, studenca, jezera ali morja, pripravimo v kvaliteto, ki je potrebna za določen proces.


 Vprašalnik: hladilna voda (s sliko)
 Vprašalnik: kotlovska voda

Ste obiskovalec št. 14883 | © HTB, 2009