Analiza vode


PRERAČUN STARIH V NOVE MERSKE ENOTE PRI PRIPRAVI VODE
IME STARE ENOTEENOTAUSTREZAOPIS NOVE ENOTE
Električna prevodnost1 µS/cm0,1 mS/mEl. prevodnost pri 20°C
p-vrednost1 mval/L1 mol/m3Kislinska kapaciteta do pH 8,2 pri ....°C
Prosta ogljikova kislina (CO2) – merjeno kot bazna kapaciteta1 mg/L0,0227 mol/m3Bazna kapaciteta do pH 8,2 pri .....°C
Karbonatna trdota1°dH0,3570 mol/m3Kislinska kapaciteta do pH 4,3 pri .....°C
Kalcij1 mg/L0,0250 mol/m3Kalcij (Ca2+)
Magnezij1 mg/L0,0412 mol/m3Magnezij (Mg2+)
Celokupna trdota1°dH0,1790 mol/m3Vsota zemljo alkalijskih ionov (trdota)
Natrij1 mg/L0,0435 mol/m3Natrij (Na+)
Kalij1 mg/L0,0256 mol/m3Kalij (K+)
Železo celokupno1 mg/L17,9 mmol/m3Železo celokupno
Mangan celokupni1 mg/L18,2 mmol/m3Mangan celokupni
Amonij1 mg/L55,5 mmol/m3Amonij (NH4+)
Nitrit1 mg/L21,7 mmol/m3Nitrit
Nitrat1 mg/L0,0161 mol/m3Nitrat
Klorid1 mg/L0,0282 mol/m3Klorid
Sulfat1 mg/L0,0104 mol/m3Sulfat
Fosfat (PO4)1 mg/L10,5 mmol/m3Monofosfat
Fosfat (P2O5)1 mg/L7,0 mmol/m3Fosfor celokupni
Fosfor celokupni (P)1 mg/L32,3 mmol/m3Fosfor celokupni
Silicijeva kislina (SiO2)1 mg/L16,6 mmol/m3Silicij celokupni
Silicij (Si)1 mg/L35,6 mmol/m3Silicij celokupni
Organski ogljik (C)1 mg/L1 g/m3Organski ogljik
Poraba KMnO41 mg/L1 g/m3Oksidativnost, Mn VII-II (kot O2)
KPK (bikromat) (O2)1 mg/L1 g/m3Oksidativnost, Cr VI-III (kot O2)
Kisik (O2)1 mg/L1 g/m3Kisik
Klor prosti (Cl2)1 mg/L1 g/m3Klor prosti (kot Cl2)
Klor celokupni (Cl2)1 mg/L1 g/m3Klor celokupni (kot Cl2)


PODATKI ZA PRIPRAVO TEHNOLOGIJE VODE
ANALITSKE VREDNOSTI

Z * označene parametre je potrebno analizirat po možnosti takoj po odvzemu vzorca

Te vrednosti       O      so za projekt nujno potrebne

Te vrednosti       M      so za projekt zaželene, če se pričakujejo povečane vrednosti
PITNA IN TEHNOLOŠKA VODA IZ POVRŠINSKIH, IZVORSKIH IN PODZEMNIH VIROV TEHNOLOŠKA VODA IZ VODOVODA (KVALITETA PITNE VODE)
OPIS IN ENOTE PARAMETROV             
Barva* kvalitativno OMMMM      
Motnost* kvalitativno OMMMM      
Sestava tal kvalitativno OMMMM      
Vonj kvalitativno OMMMM      
Obarvanost (absorb koef. Hg nm)                           m-1 M          
UV absorbcija (absorb koef. Hg 254 nm)                           m-1     M    MO
Motnost (NTU) M          
Temperatura vode*                       °C OOMMM O  OO
Prevodnost pri 20°C*      mS/m O   O M  OO
pH* pri °C OO  MO    O
pH* po CaCO3 zasičenju pri °C MM         
Kislinska kapaciteta do pH 8,2 pri °C                             mmol/L            
Bazna kapaciteta do pH 8,2 pri °C                             mmol/L MM    M   M
Kislinska kapaciteta do pH 4,3 pri °C                             mmol/L OOOOO OOOOO
Kalcij (Ca2+)         mg/L O O O MO OO
Magnezij (Mg2+)         mg/L OMO O MO OO
Vsota Ca+Mg (trdota)         mg/L OOOOO OOOOO
Natrij (Na)                           mg/L MOM O OM OO
Kalij (K+)                            mg/L MOM O OM OO
Železo celokupno         mg/L OOMMM OM MO
Železo v filtratu         mg/L MMMMM    MM
Mangan celokupni         mg/L OMMMM O  MM
Amoniak (NH4+)         mg/L O        MM
Nitrit (NO2-)         mg/L O   M    MM
Nitrat (NO3-)         mg/L OM  O M  OO
Klorid (Cl-)                           mg/L OOM O O  OO
Sulfat (SO42-)         mg/L OMM O M  OO
Monofosfat (kot P)                           mg/L MM  M M    
Fosfor celokupni (kot P)                           mg/L MMM O MM MM
Silicij celokupni (Si)                           mg/L M   O    OO
Organski ogljik (C)                           mg/L M          
Oksidativno, Mn VII – II (kot O2)                           mg/L OM  O M  OO
Oksidativno, Cr VI – III (kot O2)                           mg/L M          
Kisik (O2)*                           mg/L OO    O    
Klor oksidirajoči, prosti (kot Cl2)                           mg/L OM  M M  MO
Klor oksidirajoči, celokupni (kot Cl2)                           mg/L M          
Žarilni ostanek pri 600 – 650°C                           mg/L M   M      


Ste obiskovalec št. 14883 | © HTB, 2009