FAQ - pogosto zastavljena vprašanja in odgovori


Kaj je mehčana voda?
Mehčana voda je kemijsko ali fizikalno obdelana voda, ki ne vsebuje ali pa vsebuje zelo majhne količine ionov kalcija (Ca2+) in magnezija (Mg2+). V taki vodi je vsebnost kalcijevih in magnezijevih ionov med 0 in 40 mg/L oz. ima trdoto, izraženo v nemških trdotnih stopinjah, med 0 in 4°dH.

Ali je mehčana voda pitna?
Mehčana voda je pitna voda. V naravi so vode, ki tečejo v planinah (tako imenovane "izvorske vode"), mešanice podzemnih in padavinskih vod, ki v odvisnosti od podlage, po kateri tečejo, le to bolj ali manj raztaplajo in s tem pridobijo svojo "mineralno" sestavo. Tam, kjer je podlaga manj topna (granit - npr. Pohorje), so vode manj nasičene z minerali in zaradi tega bolj mehke (vsebujejo manj raztopljenih snovi). Tako imajo takšne vode poseben "okus" - so prazne oz. "gladke".

Kaj je "kamen" ali kotlovec?
"Kamen" je ljudsko ime za kalcijev in megnezijev karbonat. Ta dva minerala izpadeta iz vode pri segrevanju le te na temperaturo nad 50°C.
Kalcijev in magnezijev karbonat nastaneta pri kemijski reakciji iz kalcijevega in magnezijevega hidrogen karbonata. Le ta je v vodi dobro topen, medtem ko sta kalcijev in magnezijev karbonat zelo slabo topna v vodi.

Ali lahko zaradi mehke oz. mehčane vode dobimo golšo?
Ne! Golšo dobimo zaradi nepravilnega delovanje žleze ščitnice in je znak pomanjkanja joda. Ta bolezen je bila značilna za predele, kjer ni bilo soli ali hrane, ki bi vsebovala jod. Takšna dežela je bila Švica, ki je bila relativno zaprta in nedostopna, naravne vode v tej deželi pa so večinoma mehke zaradi naravnih danosti (sestava tal, velike količine meteornih voda, sneg - vse to so brezmineralne vode - nastanejo z izparevanjem in kondenzacijo - ne vsebujejo mineralov!).Ste obiskovalec št. 14537 | © HTB, 2009